ทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งความรัก

Amazing view on the Taj Mahal in sunset light with reflection in water. The Taj Mahal is an ivory-white marble mausoleum on the south bank of the Yamuna river. Agra, Uttar Pradesh, India.

“พระเจ้าชาห์ จาฮาน” (Shah Jahan) สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 5 ในราชวงศ์โมกุล ทรงสร้าง “ทัชมาฮาล” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระมเหสีที่รักยิ่ง คือพระนางอรชุมันท์ ซึ่งได้สมัญญานามว่า “มุมตัซ มาฮาล” (Mumtaz Mahal) ซึ่งแปลว่า “อัญมณีแห่งราชวัง” พระนางทรงเป็นทั้งคู่คิด ที่ปรึกษา และมีส่วนในการช่วยเหลือพระสวามีในการปกครองบ้านเมืองการศึกการสงครามอีกทั้งยังทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั่วไป ปี ค.ศ. 1631 พระมเหสีมุมตัซ มาฮาลได้สิ้นพระชนม์อย่างไม่คาดคิด หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 เพียง 1ชั่วโมง การสิ้นพระชนม์ของพระมเหสีอันเป็นที่รักที่ครองคู่กันมาถึง 18 ปีทำให้พระองค์โศกเศร้า ทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสอยู่นานถึง 2 ปี จึงโปรดให้สร้าง “ทัชมาฮาล” ขึ้นมาอย่างวิจิตรอลังการตามคำขอของพระนางก่อนจากไปว่า “ให้พระองค์สร้างอนุสาวรีย์ที่ฝังศพของเธอให้โลกพิศวงด้วยเถิด”

ทัชมาฮาลคือสุสานหินอ่อนที่แสดงถึงความรักระหว่างสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลที่มีต่ออรชุมันท์ พานุ เพคุม ทัชมาฮาลเลยเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงออกถึงความรักอันใหญ่ยิ่งและที่นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลกจุดเด่นของอนุสรณ์สถานแห่งนี้คืออาคารโดมสีขาวซึ่งเป็นสุสานของพระมเหสี ก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดราวกับสรวงสวรรค์ ในขณะที่สถาปัตยกรรมอื่นๆ บริเวณรอบสุสานอย่างมัสยิดและประตูทางเข้า (Darwaza-I rauza) ด้านหน้าสร้างด้วยหินทรายสีแดง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างล้วนมาจากแหล่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะหินอ่อนสีขาวจากเมืองมาครานา ในแคว้นราชสถานซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหินอ่อนที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ด้วยเนื้อหินที่มีความแข็งและสีขาวนวลเปล่งประกายสวยงามซึ่งราชสำนักสงวนไว้เพื่อใช้สำหรับสิ่งก่อสร้างสำคัญ หินอ่อนสีแดงนำมาจากเมืองฟาตีบุระ หินอ่อนสีเหลืองจากฝั่งแม่น้ำนรภัทฑ์

ทัชมาฮาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใหม่และนี้คือ 15 ข้อที่เราไม่รู้เกี่ยวกับ ทัชมาฮาล

 1. ทัชมาฮาลใช้เวลาทั้งหมดในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จถึง 17 ปี
 2. ทัชมาฮาลใช้คนงานในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นยันแล้วเสร็จถึง 22,000 คน
 3. ความเป็นจริงจะมีทัชมาฮาลอีก 1 หลังที่มีสีดำ ตั้งตรงข้ามกัน แต่เนื่องจากสงครามทำให้ทัชมาฮาลหลังสีดำนี้ไม่สามารถสรางขึ้นมาได้
 4. ทัชมาฮาล ไม่ว่าจะมองจากทางด้านไหน ทั้ง 4 ด้านของทัชมาฮาลก็จะมีหน้าตาเหมือนกัน เพราะสร้างแบบสมมาตร
 5. ทัชมาฮาลในแต่ละช่วงของวัน สีของตัวทัชมาฮาลจะเปลี่ยนไปตามเวลา โดยที่ในตอนเช้าจะมีสีเป็นสีชมพู และในตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน เมื่อทัชมาฮาลสัมผัสเข้ากับแสงของจันทร์สว่างที่ตกกระทบ จะทำให้มีสีทองสวยอร่าม
 6. ทัชมาฮาลใช้ช้างในการขนส่งวัสดุในการก่อสร้าง ซึ่งช้างขนาดใหญ่ที่ถูกนำมาใช้งานนี้มีมากมายถึง 1,000 เชือก
 7. ความสูงของตัวทัชมาฮาลวัดตั้งแต่พื้นจนถึงยอดด้านบนสุดมีความสูงอยู่ที่ 171 เมตร หรือ 561 ฟุต
 8. ทัชมาฮาลใช้วัสดุในการก่อสร้างคือ หินอ่อน ซึ่งหินอ่อนคุณภาพดีที่นำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างนั้นถูกนำมาจากราชสถาน อัฟกานิสถาน ทิเบต และจีน
 9. ในปี พ.ศ. 2400 ได้เกิดสงครามและสงคราวครั้งนี้ได้ทำให้ทัชมาฮาลได้รับความเสียหาย
 10. เสาที่รอบล้อมทัชมาฮาลทั้ง 4 ตนนั้น ได้ล้มลงแต่ก็ไม่ได้ทำความเสียหายเพิ่มเติมแก่ตัวอาคารทัชมาฮาลเพราะระยะห่างระหว่างต้นเสาและตัวอาคารมีพอสมควร
 11. เมื่อปี พ.ศ. 2550 ทัชมาฮาลได้ถูกประกาศว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใหม่
 12. ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการสร้างรูปจำลองของทัชมาฮาลที่ประเทศบังคลาเทศ โดยผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์ท่านหนึ่ง จุดประสงค์ในการสร้างนอกจากจะใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนต์โดยไม่ต้องไปรบกวนสถานที่จริงแล้ว ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวบังกลาเทศ สามารถมาเที่ยวชมทัชมาฮาลได้โดยไม่ต้องไปถึงอินเดียอีกด้วย โดยการสร้างทัชมาฮาลจำลองในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นกว่า 56 ล้านเหรียญสหรัฐ
 13. ทัชมาฮาลชองจริงใช้งบประมาณในการสร้างทั้งหมดมากกว่า 32 ล้านรูปี กรือประมาณ 1 พัน ล้านเหรียญสหรัฐ
 14. ทัชมาฮาลมีโครงนั่งร้านจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้องการสร้างความสับสนแก่ศัตรูและป้องกันการโจมตี
 15. จักรพรรดิ Shah Jahan กับภรรยาของเค้า Mumtaz Mahal ได้พักผ่อนแลอยู่ด้วยกันตามความเชื่อหลังความตายที่ทัชมาฮาลอย่างสงบ

ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์โมกุล ตามตำนานกล่าวว่า พระองค์ได้พบกับอรชุมันท์ พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจ้าชายขุร์รัมจึงซื้อเพชรด้วยเงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดาของพระองค์ว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี เมื่อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนั้นมาทั้งสองก็มิเคยอยู่ห่างกันอีกเลย