بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه

بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت دانش‌اموزان دختر مقطع  متوسطه

(تعداد رای: 551)

قیمت: ۱۸,۰۰۰تومان

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره میگردد.

تعداد صفحات: 165
رشته:
نوع فایل:
توضیحات: پایان نامه ای کامل
قیمت نهایی:

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه    
موضوع تحقيق    
 فايده ، هدف و اهميت تحقيق    
فرضيه تحقيق    
 تعريف اصطلاحات    
 تعريف عملياتي
   
فصل دوم
 پيشينه تحقيق    
 تاريخچه تعليم و تربيت    
 تعليم و تربيت در جوامع بدوي    
سنت آفريقايي در تعليم و تربيت    
 پيدايش مدارس    
 رابطه‌ي يك جانبه‌ي استاد و شاگرد    
سنت آسيايي در تعليم و تربيت    
تعليم و تربيت اسلامي    
ظهور عصر جديد    
 انقلاب صنعتي    
 در آستانه‌ي عصر حاضر    
 اوضاع كنوني    
 شيوه تدريس در گذشته    
 ماهيت روش تدريس    
 عوامل موثر تدريس    
1- ويژگي‌هاي شخصيتي و علمي معلم    
الف ) تاثير شخصيت و رفتار معلم بر فرآيند تدريس    
ب) تاثير شخصيت علمي معلم بر فرآيند تدريس    
2- ويژگي‌هاي شاگردان و تاثير آن بر فرايند تدريس    
3- تاثير برنامه و ساخت نظام آموزشي ، بر فرآيند تدريس    
4- تاثير فضا و تجهيزات آموزشي بر فرايند تدريس    
روشهاي مختلف تدريس    
 انواع روشهاي سنتي تدريس    
روش حفظ و تكرار    
 روش سخنراني    
 مراحل اجراي روش سخنراني    
 مرحله‌ي اول : آمادگي براي سخنراني    
 مرحله‌ي دوم :مقدمه سخنراني    
 مرحله‌ي سوم: متن و محتواي سخنراني    
مرحله‌ي چهارم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري    
 روش پرسش و پاسخ    
 روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متكي است    
روش نمايشي    
 مراحل اجراي روش نمايشي    
 روش ايفاي نقش    
مراحل اجراي روش ايفاي نقش    
روش گردش علمي    
روش بحث گروهي    
 روش آزمايشي    
روشهاي تدريس جديد    
 روشهاي آموزش انفرادي    
 آموزش برنامه‌اي (PI)    
آموزش به وسيله كامپيوتر ( CAI)   
آموزش انفراي تجويز شده (IPI)   
آموزش انفرادي هدايت شده ( IGE)   
بخش دوم :   
 تاريخچه‌ي خلاقيت    
 نوآوري در يونان باستان    
 خلاقيت در قرن نوزدهم    
 خلاقيت در قرن بيستم    
 ابعاد خلاقيت    
 نيازهاي افراد خلاق    
1-    نياز به كنجكاوي    
2-    نياز به رقابت ودرگيري بامسايل و مشكلات    
3-     مسئوليت‌ پذيري    
4-     نياز به صداقت و جستجوي حقيقت    
5-     نياز به تفاوت و استقلال    
نقش معلمان در باروري خلاقيت    
نقش معلم در بارور كردن خلاقيت دانش‌آموزان    
 به 2 مرحله تقسيم مي‌شود    
الف – چگونگي تدريس به روش مشكل‌گشايي    
ب- تفكر خلاق    
نقش معلم در ايجاد جو مطمئن ودلگرم كننده در كلاس    
نقش مدرسه در توسعه خلاقيت دانش آموزان    
 راهبردهايي در پرورش خلاقيت    
 عوامل موثردر خلاقيت    
 الف – نقش اطلاعات در خلاقيت    
ب- انگيزش و خلاقيت    
پ- خلاقيت وميزان قبولي از خود    
ت – رابطه محيط اجتماعي و خلاقيت    
نتيجه    
روشهاي پرورش خلاقيت    
1-    تجربه براي ايده جويي سوخت مي‌سازد    
2-    بازيهاي فكري- حل معما و جدول    
3-    سرگرميها و هنرهاي زيبا    
4-    خلاقيت با مطالعه پيشرفت ميكند    
5-    نويسندگي به عنوان يك تمرين خلاقيت    
6-     تمرين درحل مسائل    
عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند   
 1- عادات پيشين مانع حل مسائل‌اند    
 2- دلسرد كردن خود به عنوان يك عامل بازدارنده    
3- كم رويي مانع خلق ايده‌هاست    
4- تشويق ، ايده‌يابيرا پرورش ميدهد    
5- نزديكان بهترين تشويقاند    

فصل سوم
   
 روش تحقيق    
1)    موضوع تحقيق    
2)    جامعه تحقيق    
3)    نمونه تحقيق    
4)    چگونگي نمونه‌برداري    
5)    توضيح درباره نمونه‌ها    
6)    ابزارتحقيق    
7)    روش اجراي تحقيق    
8)    ابزار تحقيق    
9)    تحليل آماري    

فصل چهارم    
 جداول آماري    
جداول آماري    
جداول آماري    
جدال آماري    
تجزيه و تحليلهاي آماري    
محاسبات آماري توصيفي    
نتايج    
تفسير    

 فصل پنجم :
خلاصه    
 انواع روش تدريس    
 روشهاي سنتي تدريس    
 روشهاي جديد تدريس    
روش تدريس شاگرد محور    
روش تدريس معلم محور    
مشكلات و محدوديتها   
 پيشنهادات    
فهرست منابع فارسي    
فهرست مجلات و نشريات    
 فهرست پايان نامه    
فهرست منابع خارجي    
ضمائم        
پرسشنامه محقق (‌جهت سنجش - روش تدريس )    
پرسشنامه خلاقيت