گزارش کارآموزی ساختمان (ساختمانی در ساوه)


(تعداد رای: 119)

قیمت: ۶,۰۰۰تومان

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره میگردد.

تعداد صفحات: 61
رشته:
نوع فایل:
قیمت نهایی:

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

فهرست مطالب

 مقدمه
 فصل اول: کلیات پروژه   
 وضعیت فیزیکی پروژه            7
  موقعیت ساختمان در سایت            7   
 کروکی سایت                  7
 پیشرفت کار در روش کار پیمانکار            9
 انواع قراردادهای پیمانکاری            9
 انواع مناقصه                9
  مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری     10
 اصول طرح کارگاه و ساختمان         10
 جدول مصالح مصرفی در انبار         10
 نحوة انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها     11
گزارش روزانه             11

 فصل دوم: عملیات ساختمانی
-    بازدید شناسایی زمین         11
-    طبقه بندی زمین از نظر خاک و مقاومت آن        12
-    آزمایش خاک            12
-    طبقه بندی زمین ها (بر حسب نوع مصالح، وضعیت طبیعی)    13
-    زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی    14
-    زمینهای طبیعی و انواع آن        14
-    زمینهای غیر قابل تراکم        16
-    زمینها با تراکم کم            17
-    تخریب            17
-    خاکبرداری            18
-    گودبرداری (پی کنی            18
-    گودبرداری و پی کنی در زمینهای آبدار        19
-    روش پایین بردن سطح آب         19
-    ابعاد پی و پی سازی            21
-    شمع بندی            23
-    ترازکردن کف پی             23
-    شفته ریزی             24
-     قالب بندی پیها            24
-    آرماتوربندی            25
-    کلافبندی افقی            26
-    کلافبندی قائم            27
-    بتن پی             27

 فصل سوم: ساختمان
-    عملیات ساختمانهای بتنی        28
-    مزایای ساختمانهای بتنی         28
-    ابعاد پی             28
-    بتن مگر            29
-    میلگردهای کف پی            29
-    قالبندی            29
-    داربست            30
-    قالبندی پیها            30
-    آرماتوربندی            30
-    شناژ            31
-    ساختمانهای بتنی            32
-    دانه بندی            32
-    سیمان            32
-    بردن بتن تا محل مورد نیاز        32
-    ریختن بتن         33
-    عمل آوردن بتن        33
-    حفظ کردن بتن        33
-    ستون        34
-    تیرها        35
-    اتصال اسکلت بتنی        36
-    باز کردن قالبها        36
-    وصله کردن آرماتور        37

فصل چهار: سقفهای تیرچه بلوک
-     تیرچه         40
-     بلوک         40
-     میلگردهای ممان منفی    42
-    میلگرد حرارتی         42
-     کلاف عرضی         42
-     بتون ریزی         43
-    بامهای تخت یا مسلح             43
-     عکس از مراحل اجرای  سقف تیرچه بلوک        45
-    پوشش بامهای تخت یا مسلح    46
-    دیوار جان پناه        47

 فصل پنج : مصالح وجزئیات
-     گچ         48
-    اجرای کاشی کاری        49
-    کارگذاری پنجره ها در نما    51
-     کف سازی        51
-    سقف کاذب        51
-    میلگردهای عمودی        52
-    میلگردهای افقی چپ و راست     52   
-     رابیتس        53
-     کچ کاری روی رابیتس     53
-     عایق کاری         53
-    پله         54
-     فنداسیون        56
-    آزمایشگاه بتن        56
-    نحوه اجرای سرویسها        56
-     محوطه سازی         57
-     اجرای آسانسور         57
-    عکس از مراحل اجرایی آسانسور و چاله آسانسور    58
-     سقف کاذب        59
-    پارکینگ     59
-     تأسیسات    60
-    اجرای فاضلاب     61